Säätiö

Tarkoitus

Etelä-Savon Säästöpankin Kulttuurisäätiön tarkoituksena on eteläsavolaisen kulttuurin ja kotiseutuperinteen tukeminen.

Säätiö jakaa vuosittain erikseen päätettävän summan seudun kulttuuria, kotiseututyötä ja perinnettä edistävään toimintaan. Säätiön asioita hoitaa asiamies ja hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallitus

Harri Kääpä, puheenjohtaja

Tiina Hölttä, varapuheenjohtaja

Jorma Kurittu

Minna Ojamies

Ilmo Pokkinen

Jonna Juhola

Juha Vallin

Säätiön asiamies on Mervi Venemies.

Historiaa

Suomen säästöpankkiliitto valitsi 80­-luvulla tavoitteekseen perustaa Suomeen voimakkaat alueelliset säästöpankit. Tämän johdosta myös Mäntyharjun Säästöpankki fuusioitui Etelä­-Savon Säästöpankkiin yhtenä viimeisistä alueen itsenäisistä pankeista.

ESSP_img492_500x317
Säästöpankin konttori muutti Mäntyharjussa Asematieltä Reissutori-rakennukseen vuonna 1982.

Fuusion yhtenä ehtona Mäntyharjun Säästöpankin isännät edellyttivät, että pankin omaisuuden siirtyessä ESP:hen sen ulkopuolelle jätettäisiin 500 000 markan arvoiseksi arvioitu metsäpalsta, joka realisoitaisiin ja siitä saatavalla pääomalla perustettaisiin Mäntyharjun Säästöpankin Kulttuurisäätiö tukemaan Mäntyharjun ja Pertunmaan alueen kulttuuri­- ja kotiseutuperinnettä.

Etelä­-Savon Säästöpankin isännät päättivät 28.4.1988 kokouksessaan perustaa Etelä­-Savon Säästöpankin Kulttuurisäätiön, jonka peruspääomaksi pankki luovutti 500 000 markkaa. Etelä­-Savon Säästöpankkin hallitus vahvisti 11.8.1988 Mäntyharjun paikallishallituksen esityksen perusteella säätiön sääntöihin perustuen säätiön hallituksen . Puheenjohtaja ja kolme jäsentä tulivat Mäntyharjun paikallispankista ja yksi ESP:stä.

ESP luovutti myöhemmin säätiölle 250 000 markkaa lisäpääomaa, joten säätiön peruspääoma muodostui Mäntyharjun Sp:n 500 000 ja ESP:n 250 000 markasta.

Kulttuurisäätiö on pyrkinyt monipuolisesti tukemaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kulttuurielämää ja mahdollisuuksien mukaan hyviä kulttuurihankkeita koko ESP.n entisellä toiminta­-alueella.

Torsti Miller, puheenjohtaja toukokuuhun 2016 saakka.